Ventilācijas sistēmas montāžas darbi objektā: SIA “N.O.M. Coatings” Matu ražošana, Rūpnīcu ielā 4, Olainē.