Ventilācijas sistēmas neatkarīga pārbaude objektā: Europa Business Centre, Ropažu ielā 10, Rīgā.