Ventilācijas sistēmas izbūves darbi objektā: Baldones PII “Vāverīte”rekonstrukcija, Pilskalna ielā 6, Baldonē.