Ventilācijas remontdarbi objektā: Liepas pagasta PII „Saulīte” baseina ēkas renovācija, Maija ielā 6, Liepā.