Ventilācijas un apkures sistēmu izbūves darbi objektā: Baldones vidusskolas rekonstrukcija – Bērnu centra telpu izbūve, Iecavas ielā 2, Baldonē.