Ventilācijas sistēmas izbūves darbi objektā: Energoefektivitātes paaugstināšana Priekuļu tehnikuma mācību darbnīcās, Tehniķu ielā 4, Priekuļos.