• Apsekošana, diagnostika, konsultācijas

  • Ventilācijas sistēmas ieregulēšana

  • Klimata kontroles panelis

Konsultācijas, apsekošana, diagnostika

Mēs piedāvājam vispusīgās ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu izpēti un diagnostiku, izmantojot augstas kvalitātes mērierīces, ja tas ir nepieciešams, musu kvalificēti speciālisti veic AVK sistēmu modernizāciju.